Обігові кошти підприємств, джерела їх формування та ефективність використання

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 25 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………. 4
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………
1.1. Оборотні кошти, поняття та класифікація
1.2. Аналіз джерел формування оборотних активів
1.3. Методичні підходи щодо аналізу стану та ефективності викорис¬тання обігових коштів…………………………………………………………………….
1.4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства………. 14
РОЗДІЛ ІІ . АНАЛІЗ ОБІГОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА …… 19
2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження …………………….. 19
2.2. Аналіз динаміки та структура валюти балансу
Аналіз майнового стану ………………………………………………………. 21
2.3. Аналіз основних показників фінансового стану підприємства
за допомогою використання показників обігових коштів……… 23
2.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства……….. 26
2.5. Аналіз ділової активності підприємства……………………………….. 27
2.6. Аналіз доходів і витрат………………………………………………………… 28
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО
АНАЛІЗУ, З УРАХУВАННЯМ ОБІГОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВОК……………………………………………………………………………….. 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………………… 35
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………………….

Код работы: 11939
Год написания: 2007
Объем: 37 стр.
Автор: Автор1