Методика та техніка складання річного фінансового звіту

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 25 грн.

Зміст
Вступ 3
1. Загальна характеристика фінансової звітності: мета, вимоги, принципи. 5
2. Баланс 9
2.1. Призначення балансу та його структура 9
2.2 Актив балансу: визначення, оцінка та класифікація активів 10
2.3. Пасив балансу. Загальна характеристика пасиву балансу 17
3. Звіт про фінансові результати 21
3.1. Загальна характеристика звіту про фінансові результати 21
3.2. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати 22
3.3. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду 23
3.4. Примітки до звіту про фінансові результати 24
4. Звіт про рух грошових коштів 26
4.1. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів 26
5. Звіт про власний капітал 31
5.1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу 31
5.2. Складники власного капіталу 31
6. Примітки до фінансових звітів 34
Висновки 38
Список використаної літератури 40

Код работы: 11910
Год написания: 2007
Объем: 40 стр.
Автор: Автор1