Менеджмент, 7 питань

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 13 грн.

План

1. Який зміст міститься в поняттях відкрита та закрита система?
Які відмінності виникають в цьому зв’язку у змісті праці менеджера?
2. Сформулюй пропозиції спрямовані на створення додаткових можливостей для підвищення рівня кваліфікації персоналу фірми
3. Опишіть найбільш ефективні на вашу думку методи мотивації.
4. Визначте тип структури управління в вашій організації та дайте оцінку її переваг та недоліків з позиції реалізації принципів побудови структури управління.
5. Які переваги та недоліки ви можете назвати в такій організаційно-правовій формі як ВАТ?
6. Для яких наукових шкіл характерні наступні ствердження
7. Чисельність лінійних виробників якого рівня управління є найбільшою?

Код работы: 14179
Год написания: 2007
Объем: 16 стр.
Автор: Автор1