Економічний цикл і його фази

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 25 грн.

ЗМІСТ

Реферат…………………………………………………………………………2
Вступ …………………………………………………………………………….4
1. Аналітичний огляд літератури…………………………………………..5
2. Економічний цикл і його фази…………………………………………….7
2.1 Поняття економічного циклу …………………………………………7
2.2 Причини економічного циклу …………………………………………7
2.3 Теорія мультиплікатора ……………………………………………….8
2.4 Принцип акселерації…………………………………………………..9
3. Модель мультиплікатора-акселератора…………………………………10
3.1. Модель Самуельсона-Хикса………………………………………..10
3.2. Модель Тевеса………………………………………………………14
3.3. Монетарна концепція економічних циклів ……………………….17
3.4. Модель Калдора………………………………………………………18
4. Моделювання економічного розвитку України………………………..21
4.1. Модель Самуэльсона-Хікса на прикладі України………………….21
4.2. Модель Тевеса на прикладі України 23
Висновки ……………………………………………………………………….26
Список використаних джерел …………………………………………………27
Глосарій…………………………………………………………………………28
Додатки…………………………………………………………………………30
Додаток 1Ссуви графиків в моделі Калдора…………………………………31
Додаток 2 ВВП 1990- 2005рр………………………………………………….32
Додаток В Моедлювання залежності ВВп від частки готівки в грошовому агрегаті М3………………………………………………………………………33

Код работы: 13932
Год написания: 2007
Объем: 32 стр.
Автор: Автор1