Економічна теорія: об’єкт і предмет економічного аналізу

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

1. Економічна теорія: об’єкт і предмет економічного аналізу
2. Потреби й економічні ресурси: їх сутність та класифікація.
3. Сутність і структура економічної системи
4. Власність та її роль в економічній системі
5. Типи й види власності, їх взаємодія
6. Форми організації суспільного виробництва
7. Товарне виробництво, його види й етапи розвитку
8. Товар і його властивості. Альтернативна вартість
9. Гроші: історія розвитку, сутність, функції
10. Сутність ринку, його структура та критерії розмежування
11. Інфраструктура ринку
12. Попит. Закон попиту. Детермінанти попиту
13. Ринкова пропозиція та її графічна модель. Детермінанти пропозиції
14. Ціна в ринковій економіці, її види та функції
15. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки
16. Типи конкуренції: досконала і недосконала
17. Методи і способи конкурентної боротьби
18. Монополія та конкуренція. Антимонопольний закон України
19. Підприємство (фірма): суть, ознаки й види. Критерії класифікації
20. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності
21. Суть, види й структура витрат. Явні та неявні витрати виробництва
22. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Норма прибутку
23. Визначення монопольної ціни. Цінова дискримінація
24. Ринок праці: загальна характеристика
25. Визначення заробітної плати в умовах функціонування ринку праці
26. Земельна рента та її види
27. Валовий внутрішній продукт(ВВП): його структура та способи виміру
28. Причини циклічного розвитку економіки. Фази класичного ділового циклу. Теорії циклів
29. Причини виникнення й типи безробіття
30. Соціально – економічні наслідки безробіття
31. Інфляція як економічний феномен. Причини інфляції
32. Види й наслідки інфляції. Крива Філіпа
33. Необхідність державного регулювання ринкової економіки
З4. Державний бюджет, його сутність і структура. Бюджетна політика уряду України
З5. Бюджетний дефіцит і державний борг. Причини виникнення й джерела
покриття.
З6. Види податків. Крива Лаффера та визначення межі оподаткування
37. Кредит: сутність, джерела, види
З8. Ринок цінних паперів. Основні операції, здійснювані на фондовій біржі
Види цінних паперів
39. Економічне зростання та його типи
40. Міжнародна міграція капіталу та робочої сили
41. Валютний ринок і валютне регулювання
42.Особливості формування ринкових відносин в Україні
43. Становлення організаційно-правових форм підприємства в Україні
Використана література

Код работы: 12292
Год написания: 2007
Объем: 70 стр.
Автор: Автор1