Аналіз фінансового стану підприємства ‘Укрдортехнологія’ та роль аудиту як засобу контролю

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

Зміст
ВСТУП 6
1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА РАЙОНУ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 11
1.1 КОРПОРАЦІЯ «УКРАВТОДОР» ТА УДВТП ‘УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ’ 11
1.2 ПІДПРИЄМСТВО «УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ» 16
1.3 ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЩО ЇЇ ВІДОБРАЖАЮТЬ (ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ) 21
2 ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 22
2.1 СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1999 ТА ПОПЕРЕДНІ РОКИ, ЇЇ АНАЛІЗ 22
2.2 ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 35
3 ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСОБИ ЙОГО ОЦІНКИ 42
3.1 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПАСИВУ БАЛАНСУ. ОЦІНКА РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 43
3.2 АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА. 46
3.3 АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АКТИВУ І ПАСИВУ БАЛАНСУ. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 48
3.4 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ. ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 51
3.5 АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 54
4 РОЛЬ АУДИТУ ЯК ЗАСОБУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 59
4.1 СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ 59
4.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ 66
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 81
БІБЛІОГРАФІЯ 87
ДОДАТКИ 89
ДОДАТОК А БАЛАНС УДВТП ‘УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ’ СТАНОМ НА 1.1.96 – 1.1.2000 90
ДОДАТОК Б УДВТП ‘УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ’ В СИСТЕМІ ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 92
ДОДАТОК В АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ 93
ДОДАТОК Г АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 94
ДОДАТОК Д СТАН КОШТІВ ТА ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 95
ДОДАТОК Е АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ СТРУКТУРИ 96
ДОДАТОК Є ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЩО ЙОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ 97
ДОДАТОК Ж МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 98

Код работы: 11850
Год написания: 2007
Объем: 90 стр.
Автор: Автор1