Амортизація основних виробничих фондів та їх роль в відтворенні

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 25 грн.

ЗМІСТ

1. Вступ 3
2. РОЗДІЛ 1. Теоретичний розділ 5
1.1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства 5
1.2. Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства 8
1.2.2. Оцінка майнового стану підприємства 12
1.2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 13
3. РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану підприємства 22
2.1. Історична та техніко- економічна характеристика об’єкту
дослідження 22
2.2. Експрес аналіз балансу підприємства:
динаміка та структура його статей 23
2.3. Аналіз основних показників фінансового стану підприємства 27
2.4. Аналіз доходів і витрат 31
2.5 Дебіторська та кредиторська заборгованості 33
4. Висновок 34
5. Використана література 35

Код работы: 11946
Год написания: 2007
Объем: 31 стр.
Автор: Автор1