23278 Задачі з правової статистики

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Задача
Цена: 20 грн.

Завдання 2

Провести групування засуджених за віком, створивши три групи з рівними інтервалами.
Результати групування подати в табличному та графічному вигляді. Обчислити узагальнюючі показники сукупності засуджених – середній вік та коефіцієнт варіації:
? за первинними даними;
? за групованими даними.
Завдання З
Охарактеризувати зміну показника в динаміці, обчислити ланцюгові та базові:
? абсолютні прирости;
? темпи зростання;
? темпи приросту,
? а також середні значення цих показників.
Результати розрахунків подати в табличному вигляді.
Правопорушення в Україні за 2006-2008 роки характеризуються такими даними (таблиця 5).

Код работы: 23278
Год написания: 2012
Объем: 9 стр.
Автор: Автор1