23167 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНІТЕНЦИАРНИХ УСТАНОВ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

ЗМІСТ
ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 10
1.1. Аналіз концепції комунікативних здібностей у вітчизняних та зарубіжних психологічних дослідженнях 10
1.2. Місце комунікативних здібностей в структурі особистості 17
1.3. Структура комунікативних здібностей 34
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 49
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНІТЕНЦИАРНИХ УСТАНОВ 51
2.1. Концептуально-методологічні засади вивчення проблеми 51
2.2. Методичні засоби та хід констатуючого експерименту 58
2.3. Психологічний та статистичний аналіз результатів констатуючого експерименту 62
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 71
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРАЦІВНИКІВ ПЕНІТЕНЦИАРНИХ УСТАНОВ 73
3.1. Методологічні засади і процедура психокорекційної роботи з формування комунікативних здібностей 73
3.2. Результати формуючого експерименту 90
3.3. Перевірка ефективності корекційних заходів 93
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 96
ВИСНОВКИ 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 108
ДОДАТКИ

Код работы: 23167
Год написания: 2011
Объем: 115 стр.
Автор: Автор1