22950 Контрольна з фінансів

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 30 грн.

Зміст

Задача 1 2
Надати характеристику наведеного підприємства по балансу та навести управлінські рішення щодо діяльності підприємства.

Розв’язок 4

Задача 2 5
Розрахувати річну суму амортизаційних відрахувань, суму зносу та залишкову вартість придбаного автомобіля на кожний рік термін його корисного використання кумулятивним і методом прискореного зменшення залишкової вартості.

Розв’язок 6

Задача 3 7
Встановити найдоцільніші методи нарахування річної амортизації для різних об’єктів необоротних матеріальних активів і вказати об’єкти, до яких можна застосувати для нарахування місячної амортизації виробничий метод.

Розв’язок 8

Задача 5 8
Розв’язок 8

Задача 6 8
Розв’язок 8

Задача 8 9
Розв’язок 10

Задача 10 10
Розв’язок 10

Задача 13 12
Розв’язок 12

Задача 17 13
Розв’язок 14

Література 15

Код работы: 22950
Год написания: 2011
Объем: 15 стр.
Автор: Автор1