22768 МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ У СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 35 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 5
1.1. Стан дослідження проблеми суспільної свідомості в науковій літературі 5
1.2 Сутнісні характеристики та структурні компоненти суспільної свідомості 9
1.3. Особливості етнічних стереотипів у свідомості українців 14
Висновки до першого розділу 16
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ У СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ 18
2.1 Методологічні принципи та закономірності дослідження 18
2.2 Програма емпіричного дослідження 27
Висновки до другого розділу 29
РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 30
3.1. Аналіз отриманих результатів дослідження 30
3.2. Рекомендації щодо розвитку толерантності в міжетнічних стосунках 33
Висновки до третього розділу 35
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТКИ

Код работы: 22768
Год написания: 2011
Объем: 40 стр.
Автор: Автор1