22766 МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНИХ ТА ВІКОВИХ ВІДМІННОСТЕЙ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 35 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ТА ВІКОВИХ ВІДМІННОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ ТА ХЛОПЦІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
1.1. Специфіка психічного і особистісного розвитку підлітків та особливості соціальної ситуації їх розвитку 5
1.2. Сутнісні характеристики девіантної поведінки та причини її виникнення у підлітковому віці 7
1.3. Дослідження гендерних відмінностей у проявах девіантної поведінки підлітків 13
Висновки до першого розділу 18
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНИХ ТА ВІКОВИХ ВІДМІННОСТЕЙ 19
2.1 Методологічні принципи та закономірності дослідження 19
2.2 Програма експериментального дослідження 25
Висновки до другого розділу 25
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ ПІДЛІТКОВИХ ДЕВІАЦІЙ 26
3.1. Аналіз отриманих результатів дослідження 26
3.2. Рекомендації щодо профілактики девіантних форм поведінки підлітків 28
Висновки до третього розділу 39
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТКИ

Код работы: 22766
Год написания: 2011
Объем: 45 стр.
Автор: Автор1